Genel Bilgiler

Anasayfa » Genel Bilgiler

Bölüm Hakkında

Yabancı Diller Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü merkez yerleşkemiz Canik ilçesinde bulunmaktadır. Üniversitemiz ilgili fakülte öğrencilerinin zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce hazırlık; zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi olmayan tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının ortak zorunlu yabancı dil (5i) dersleri ile bazı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının genel İngilizce, mesleki İngilizce ve akademik İngilizce dersleri Yabancı Diller Bölümü öğretim görevlileri tarafından yürütülmektedir. Yenilikçi vizyona, geniş perspektife ve dinamik, katılımcı, bilgiye önem veren ve paylaşımcı bir öğretim görevlisi kadrosuna sahip olan Koordinatörlüğümüz, öğrenci odaklı bir eğitim anlayışını benimsemiş olup öğrencilerimize üniversite eğitimlerinin gereklerini ve modern dünyanın beklentilerini karşılayacak yetkinlik düzeyinde yabancı dil eğitimi sunmaya çalışmaktadır. Ayrıca fiziki altyapısını, teknik donanımını ve eğitim kalitesini üst seviyelere taşıma çabasıyla emin adımlarla yürümektedir.

 

Misyon ve Vizyon

Samsun Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü olarak vizyonumuz, kurumsal ve eğitim amaçlı uygulamalarda uluslararası kalite standartlarına erişerek dünyanın farklı yerlerindeki uluslararası dil eğitimi kurumları arasında güvenirlik kazanmış saygın bir eğitim kurumu olabilmektir. Hazırlık programımız üniversite öğrencilerinin ufuklarını genişletecek, uluslararası ilişkiler kurmalarını sağlayacak, bilgi haznelerini zenginleştirmelerini olanaklı kılacak, güncel gelişmeleri yakından takip edebilmelerini ve kendi alanlarına şahsi katkı sunabilmelerini sağlayacaktır.

Misyonumuz ise her şeyden önce öğrencilere kaliteli bir dil eğitimi sunabilmektir.

Bununla birlikte;

  • Eğitim dili kısmen /tamamen İngilizce olan bir programda öğrenim görecek olan

öğrencilerimize bölümlerindeki çalışmalarını sürdürebilmelerini sağlamak için

ihtiyaçları olan gerekli akademik ve dil becerilerini kazanmalarına yardımcı

olmaktır.

  • Gelecekte karşılaşacakları sosyal ve mesleki bağlamlarda hedef dilde iletişim

kurabilmelerini sağlamaya çalışmaktır.

  • Öğrenme süreçlerinde daha disiplinli ve özerk olabilmelerini sağlamaktır.
  • Dil öğrenme sürecinde teknoloji kullanımını teşvik etmektir.
  • Dil becerilerini kazandırmanın yanı sıra öğrencilerimizi hem ulusal hem de

uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip; çağdaş değerleri temsil eden üretken

bireyler olarak yetiştirmektir.