Neden SAMÜ Yabancı Diller

Anasayfa » Neden SAMÜ Yabancı Diller

Samsun Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, yabancı dil bilmenin yaşamın farklı alanlarında bir gereklilik haline geldiği günümüzde, öğrencilerin, ilgili dili, gerek kullanıldığı akademik, sosyal ve iş çevrelerinde, gerek diğer uluslararası ortamlarda etkili bir iletişim aracı olarak kullanabilmeleri için ihtiyaç duyacakları dil bilgi ve becerilerini kazandırabilmede nitelikli eğitim-öğretim yaşantıları sunmayı amaç edinmiştir.

Bu amacın aşağıdaki süreçlerle gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir:

  • Dört dil becerisinin (okuduğunu ve duyduğunu anlama, yazma ve konuşma) kullanımına vurgu yapan etkili bir öğrenme ortamı yaratmak,
  • Öğrencilerin, ilgili dilin kullanıldığı ortamlarda etkili iletişim kurabilmeleri için ihtiyaç duyacakları öz güveni ve yeterlikleri geliştirebilmeleri için uygun koşulları yaratmak,
  • Öğrencileri ilgili dili öğrenme konusunda güdülemek, kendi öğrenimlerinin sorumluluğunu alarak etkili çalışma ve öğrenme becerileri geliştirebilmelerine ve öğrendiklerini uygulayabilmelerine rehberlik etmek,
  • Öğretmenleri ve akranları tarafından kabul ve destek gördükleri olumlu bir öğrenme ortamı yaratmak,
  • Öğrencilerin dil denilen sistemi ve bu sistemin işleyişini çözümleyerek anlayabilecekleri uygun öğretim yöntemleri sunmak,
  • İlgili dili kullanma fırsatları yaratmak, öğrenciler için sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler düzenlemek ve bu yolla öğrencilerin bireysel öğrenme sorumluluğunu desteklemek,
  • Değerlendirme etkinliklerini öğrenme sürecinin bir parçası hâline getirmek ve her öğrenciyi, diğer öğrenciler ile kıyaslamaya dayalı bir yaklaşımdan çok, kendi bireysel gelişimine dayalı bir yaklaşım ile değerlendirmektir.