Akademik İngilizce

Anasayfa » Akademik İngilizce

Akademik İngilizce

Akademik İngilizce dersleri birbiri ile bağlantılı ve bütünleşik bir müfredat takip etmektedir. Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesindeki bölümlerimizde, öğrencilerimize,  zorunlu ortak Yabancı Dil I ve II dersleri sonrasında, Akademik İngilizce dersleri verilecektir. Derslerin genel amaçları aşağıda belirtilmiştir.

Dersin Adı: Akademik İngilizce I (OYDİ201)

Dersin Amacı: Akademik İngilizce 1 dersinin amacı, öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri kazandırmaktır. Akademik metinlerini anlamak için gerekli olan dilbilgisi, kelime bilgisi ve genel kültür gibi unsurlara değinilecek, okuma teknikleri öğrencilere sunulacaktır. Ayrıca, öğrenciler paragraf yazma adımlarını ve bazı paragraf türlerini öğrenebileceklerdir.

Ders Bilgi Paketi: Derse ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://obs.samsun.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=5&curSunit=5035#

 

Dersin Adı: Akademik İngilizce II (OYDİ202)

Dersin Amacı: Akademik İngilizce 2 dersinin amacı, öğrencilere, paragrafta anlam bütünlüğü ve bilgi sentezleme gibi akademik okuma becerilerini kazandırmaktır. Güncel ve akademik konu başlıklı okuma parçalarıyla, öğrencilerin sözlük kullanımı, kelime bilgisi ve yorumlama gücünün arttırılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler paragraf taslağı hazırlayabilecek ve farklı türlerde paragraf yazma becerisine sahip olacaklardır.

Ders Bilgi Paketi: Derse ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://obs.samsun.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=5&curSunit=5035#

 

Dersin Adı: Akademik İngilizce III (OYDİ301)

Dersin Amacı: Akademik İngilizce 3 ve 4 dersleri, akademik ortamlarda yapılan sunum ve tartışmalar için gerekli olan konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu iki beceri bütünleşik bir yaklaşımla işlenecektir.

Akademik İngilizce 3 dersinde öğrencilerin, akademik içerikli dinleme metinlerini anlamak için gerekli dinleme becerilerini kazanması ve sözlü sunular/tartışmalar yaparak akademik konuşma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Ders Bilgi Paketi: Derse ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://obs.samsun.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=5&curSunit=5035#

 

Dersin Adı: Akademik İngilizce IV (OYDİ302)

Dersin Amacı: Akademik İngilizce 4 dersinde, öğrenciler akademik metinleri dinleme için gerekli olan taslak hazırlama, sembolleri ve kısaltmaları kullanma gibi becerileri edinmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca, kısa konuşma, panel ve grup tartışmaları yaparak, öğrencilerin akademik konuşma becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır

Ders Bilgi Paketi: Derse ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://obs.samsun.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=5&curSunit=5035#

 

Dersin Adı: Akademik İngilizce V (OYDİ401)

Dersin Amacı: Akademik İngilizce 5 dersinde öğrencilerin iş hayatlarında veya akademik kariyerlerinde gerekli olacak dil becerilerini geliştirerek, üretici becerilerini (konuşma ve yazma) daha etkin kılmak amaçlanmaktadır.

Ders Bilgi Paketi: Derse ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://obs.samsun.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=5&curSunit=5035#

 

Dersin Adı: Akademik İngilizce VI (OYDİ402)

Dersin Amacı: Akademik İngilizce 6 dersinin ana amacı, öğrencilerin akademik dil becerileri ile mesleki İngilizce bilgilerini birleştirmektir.

Ders Bilgi Paketi: Derse ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://obs.samsun.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=5&curSunit=5035#