Akademik Kadro

Anasayfa » Akademik Kadro

 

Kevser Ateş

Bölüm Başkanı, Yabancı, Diller Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi, Yabancı Diller Bölümü

Araştırma Alanları: Postmodernizm; postmodern kültür; ekoeleştiri; ekofeminizm; feminizm; postmodern ekoloji; tüketim kültürü; hipergerçeklik; çağdaş roman; bilimkurgu; post-apokaliptik kurgu; posthümanizm; çağdaş kadın yazarlar; edebiyat ve sinema.

Eğitim: PhD 2019, Erciyes Üniversitesi

Seçilmiş Çalışmaları: “Magic Realism and its Application to The Passion by Jeanette Winterson and Wise Children by Angela Carter” adlı yüsek lisans ve “Postmodern Ecology in The Hunger Games by Suzanne Collins, The Year of The Flood by Margaret Atwood and The Stone Gods by Jeanette Winterson” adlı doktora tezleri vardır.  Lucy’s Quest for Self-discovery (2015),  Female Voice Raised Against Patriarchal System in Angela Carter’s Wise Children (2017), The Immortal Birds in Ode to a Nightingale and Sailing to Byzantium (2017), “You’re on Earth, There’s No Cure for That!”: The Dystopian Future of Nature in Samuel Beckett’s Endgame (2018) adlı yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.   The Representation of Women in Medieval Period in the Man of Law’s Tale and the Wife of Bath’s Prologue (2017) ve  Women and Nature as Enemies: A Postcolonial Ecofeminist Perspective on Wide Sargasso Sea (2019) sunulan bildirilerinden bazılarıdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ofis: Canik Kampüsü, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2.kat

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055/1523

Zoom Meeting ID:  885 447 4341

KİŞİSEL WEB SİTELERİ

YÖKSİS:  Google Academic     Academia


 

Zuhal Kardeşler

Öğretim Görevlisi, Yabancı Diller Bölümü

Araştırma Alanları: ELT, Applied Linguistics, GATE (Gifted and Talented Education), Sociology, International Exchange Projects

Eğitim: MA 2010, Karadeniz Teknik Üniversitesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ofis: Yabancı Diller Bölümü A Blok-4. Kat

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1602

Zoom Meeting ID: 5298575978

KİŞİSEL WEB SİTELERİ

YÖKSİS  Google Academic


 

Arzu Akkaya

Öğretim Görevlisi, Yabancı Diller Bölümü

Bölüm Başkan Yardımcısı, Yabancı Diller Bölümü

Araştırma Alanları: Eğitim Politikaları, Eğitim Sosyolojisi, Göç ve Eğitim, Yükseköğretim Çalışmaları, Kapsayıcı Eğitim.

Eğitim: Ph.D Yıldız Teknik Üniversitesi (Devam ediyor)

Seçilmiş Çalışmaları: “The Relationship Between School Principals’ Perceived Transformational Leadership Behavior and Teachers’ Motivation” (2020), “The Investigation of the Relationship Between Academics’ Person-Organization Fit and Burnout Levels” (2020), “The Out of Border Education: Inclusion of Syrian Refugees into Higher Education” (2021), “Meritocracy at Higher Education Management: Academics’ Perceptions” (2021) makale ve bildirilerinden bazılarıdır. İnsan Kaynağının Değeri (2020), Eğitim Politikası ve Demografik Değişme (2021) ve Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitim Politikasında Yabancı Uzman Raporları (2021) yazarlarından biri olduğu kitap bölümleridir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ofis: Yabancı Diller Bölümü A Blok-4. Kat

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1602

[email protected]

Zoom Meeting ID: 630 047 7645

KİŞİSEL WEB SİTELERİ

Academia  YÖKSİS


 

Büşra İlgör

Öğretim Görevlisi, Yabancı Diller Bölümü, Rektörlük

Araştırma Alanları: Öğretmen Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi, Eğitim Programları, Öğrenme-Öğretme Kuram ve Süreçleri, Öğretimde Çağdaş Yaklaşımlar

Eğitim: Ph.D Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devam ediyor)

Seçilmiş Çalışmaları: The relationship between English teachers’ professional identity perceptions and self-efficacy beliefs (2019) adlı Yüksek Lisans Tezini hazırlamıştır. English Language Needs of Vocational and Technical Anatolian High School Students, Yayın Yeri: Journal of Language Research, Büşra İlgör (2019), The Purposes Of Elt Students’ Use Of The Internet Müfit Şenel,Büşra İlgör (22.09.2017 -23.09.2017 ) , Yayın Yeri:1st International Black Sea Conference on Language and Language, (2017), Exploring 4th Grade ELT Students’ Professional Identity Formation through the Perspectives of Critical Incidents Büşra İlgör, Müfit Şenel (21.09.2020 -22.09.2020 ) , Yayın Yeri: 2nd International Black Sea Conference on Language and Language Education , 2020

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ofis: Yabancı Diller Bölümü A Blok-4. Kat

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1602

Zoom Meeting ID: 436 384 5921

KİŞİSEL WEB SİTELERİ

Google Akademik    YÖKSİS 


Hatice Delibaş

Öğretim Görevlisi, Yabancı Diller Bölümü

Araştırma Alanları: Çeviri ve Kültürel Çalışmalar, Masal çevirisi, Yabancı dil eğitimi/öğretimi, Afrika Edebiyatı, Afrika Çalışmaları

Eğitim: Ph.D 2019, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (devam ediyor)

Seçilmiş Çalışmaları: Yüksek lisansını “Evaluation of Prospective English Teachers’ Self efficacy and Attitudes towards Constructivist Learning Environments” adlı teziyle tamamladı.  “The Comparative Analysis of the Book Called Plague and Its Turkish Translations” ve “Transatlantık Köle Ticaretine Daır Bır Analiz (Gorée ve Saint Louis Köle Ticareti)” adlı makaleler çalışmalarından bazılarıdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ofis: Yabancı Diller Bölümü A Blok-4. Kat

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1602

[email protected]

Zoom Meeting ID: 901 313 8309

KİŞİSEL WEB SİTELERİ

YÖKSİS  Academia

 


Ebru Çavuşoğlu

Öğretim Görevlisi, Yabancı Diller Bölümü

Araştırma Alanları: İngiliz Dili Eğitimi (ELT), Çeviribilim (Translation Studies), Çeviri ve Kültürler Arası Çalışmalar (Translation and Intercultural Studies), Çeviri Eğitimi (Translator Training), Görsel ve İşitsel Çeviri (AVT), Altyazı ve Dublaj Çevirisi, Gönüllü Çeviri (Volunteer Subtitling), Crowdsourcing, Collaborative Translation, Fansubbing.

Eğitim: Ph.D 2021, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (devam ediyor)

Seçilmiş Çalışmaları: Televizyon kanalları ve Film Festivalleri kapsamında birçok altyazı ve dublaj çevirisi mevcuttur. İspanyolca-İngilizce ve Türkçe dillerinde çeviri çalışmaları bulunmaktadır. Halihazırda savunma aşamasına gelmiş ‘Gönüllü Çeviri Organizasyonları’ üzerine tezi bulunmaktadır. Tez başlığı: (Volunteer Subtitle Translator Organizations as a Model for a Social Constructivist Approach). Ayrıca amatör ve profesyonel altyazı alanlarını incelediği çalışmaları mevcuttur.

The Best of Both Worlds: From Volunteer Subtitling to Professional Subtitling” (2020) makale, https://dergipark.org.tr/en/pub/translogos/issue/59276/851514

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ofis: Yabancı Diller Bölümü A Blok-4. Kat
[email protected]
Tel:  +90 (362) 313 0055 | 1602

Zoom Meeting ID: 725 049 1791

KİŞİSEL WEB SİTELERİ 

ORCID  Google Akademik


Tuğba Ünal

Öğretim Görevlisi, Yabancı Diller Bölümü

Eğitim: MA 2016, Ufuk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Material Development and Design, Learner Motivation, Task-based teaching, Program Development, Integrating technology into ELT, Teaching Vocabulary and lon-term memory

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ofis: Yabancı Diller Bölümü A Blok-4. Kat

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1602

Zoom Meeting ID: 721 440 8317

KİŞİSEL WEB SİTELERİ

YÖKSİS


 

Ünal Süeroğlu

Öğretim Görevlisi, Yabancı Diller Bölümü 

Araştırma Alanları: Kısa süreli hafıza ve dil edinimi, yabancı dilde kelime dağarcığı edinimi, mesleki kimlik ve aidiyet, toplumsal cinsiyet, kültürel sermaye, kriminoloji, eğitimde oyunlaştırma, 21. Yüzyıl becerileri alanlarında çalışmaları, makaleleri ve konferans bildirileri bulunmaktadır.

Eğitim: Ph.D. Bahçeşehir Üniversitesi (devam ediyor)

Seçilmiş Çalışmaları: “İstanbul’daki Kadın Futbol Liglerinde Oynayan Futbolcuların Toplumsal Cinsiyet Algılarına İlişkin Nitel bir Analiz” (2017) başlıklı yüksek lisans tezini yazdı. Türkiye’de Mala Yönelik Suçluların Profili (2010), EFL Öğrencilerinin Kısa Süreli Hafızalarını Geliştirmek İçin Kelime Öğrenimi Tasarımı (2020), Bourdieu’nün Kültürel Sermaye Kuramı Bağlamında Yabancı Dil Eğitmenlerinin Mesleki kimlik Aidiyeti Gelişimi (2020) gerçekleştirdiği çalışma ve yayınladığı makalelerinden bazılarıdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ofis: Yabancı Diller Bölümü A Blok-4. Kat

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1602

Zoom Meeting ID: 479 301 5281

KİŞİSEL WEB SİTELERİ

YÖKSİS Google Scholar


Serap Özge Aygül

Öğretim Görevlisi, Yabancı Diller Bölümü

Araştırma Alanları: bilgisayar destekli dil eğitimi, mobil destekli dil eğitimi, akademik yazma becerileri

Eğitim: Ph.D Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Seçilmiş Çalışmaları: “İngilizce Öğretmen Adaylarının Mobil Destekli Dil Öğrenme Pratikleri ve Mobil Destekli Dil Öğrenmeye İlişkin Algıları” (2019) adlı yüksek lisans tezini yazmıştır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ofis: Yabancı Diller Bölümü A Blok-4. Kat

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1602

Zoom Meeting ID:  593 751 5891

KİŞİSEL WEBSİTELERİ

Google Akademik   YÖKSİS


Elif Mırık

Öğretim Görevlisi, Yabancı Diller Bölümü

Araştırma Alanları: Alman Dili ve Eğitimi, Yabancı Dil olarak Almanca (DaF), Yabancı Dil olarak Almanca öğretimi, Almanca iletişim becerileri, Yetişkinlere yabancı dil eğitimi, Çocuklara yabancı dil eğitim, Yabancı ülkelerde kullanılan Almanca öğretim kitapları

Eğitim: MA 2020, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Seçilmiş Çalışmaları: “Analyse von aktuelle Lehrwerken an türkischen und deutschen Sprachkursen und deren Wirkung auf Fremdsprachenlernen” (2020) adlı yüksek lisans tezini yazmıştır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ofis: Yabancı Diller Bölümü A Blok-4. Kat

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1602

Zoom Meeting ID: 335 900 9451

KİŞİSEL WEB SİTELERİ

Academia   YÖKSİS


 

Zekiye Seis

Öğretim Görevlisi, Yabancı Diller Bölümü

Araştırma Alanları: Kelime, kelime bilgisi öğrenme ve öğretme, kelime öğrenme stratejileri, kelime öğretim stratejileri ve kelime yönergesi. Aynı zamanda Yabancılara Türkçe Öğretimi üzerine uzun yıllardır çalışmaktadır. Çevirmen Bilirkişi olarak da resmi görevi bulunmaktadır.

Eğitim: MA 2020, İstanbul Maltepe Üniversitesi

Seçilmiş Çalışmaları: “İngilizce Öğretmenlerinin Kelime Öğretimine İlişkin Algıları ile Kelime Öğretimindeki Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Exploring The Relationship Between The Perceptions Of English Lecturers Towards Vocabulary Teaching And Their Strategies In Vocabulary Instruction, 2020)” adlı yüksek lisans tezini yazdı. 6. Uluslararası Ejer Kongresi’nde sözlü bildiri sunmuş ve Ejer Kongre Özet kitabında “Language Awareness and Deixis”, sözlü bildirisi yayımlanmıştır (Haziran ,2019).

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ofis: Yabancı Diller Bölümü A Blok-4. Kat

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1602

Zoom Meeting ID:  903 853 4116

KİŞİSEL WEBSİTELERİ

YÖKSİS